W związku z informacją przekazaną przez koła łowieckie działające na terenie Gminy Rudziniec, Urząd Gminy podaje plan polowań zbiorowych z prośbą o zapoznanie się i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie polowań.

 


>>Koło Łowieckie DANIEL <<

>>Koło Łowieckie "Darz Bór" Gliwice<<

>> Ośrodek  Hodowli Zwierzyny LP "Gajdowe"

>>plan polowań KŁ Jeleń <<