TELEFONY ALARMOWE

Centrum Ratownictwa Gliwice tel. 112

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Straż Pożarna tel. 998

Policja tel. 997

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Pogotowie Gazowe tel. 992

Pogotowie Wodociągowe  tel. 994

 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 

 (32) 230 32 63, w sprawach awarii po godzinach pracy: 502 646 682

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

tel. alarmowy 608 709 951

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach

tel. alarmowy 607 855 277