PRZEDSZKOLA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu
e-mail: gimnazjum@rudziniec.pl
strona www: www.gimnazjum.rudziniec.pl
W skład zespołu wchodzą:
- Publiczne Gimnazjum w Rudzińcu
- Szkoła Podstawowa w Rudzińcu
- Przedszkole Publiczne w Rudzińcu
ul. Gliwicka 7
tel. (32) 230 30 00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach
ul. Gliwicka 105
tel. (32) 230 55 40
e-mail: spplawniowice@wp.pl
W skład zespołu wchodzą:
- Szkoła Podstawowa w Pławniowicach
- Przedszkole Publiczne w Pławniowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie
e-mail: sprudno@gmail.com
strona www: www.sprudno.edu.pl
W skład zespołu wchodzą:
- Szkoła Podstawowa w Rudnie
ul. Szkolna 9
tel. 32 230 34 60
- Przedszkole Publiczne w Rudnie
ul. Boczna 6
tel. 32 230 37 56

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach
e-mail: sppon@wp.plstrona www: www.spponiszowice.pl
W skład zespołu wchodzą:
- Szkoła Podstawowa w Poniszowicach
ul. Gliwicka 32
tel. 32 230 31 72
- Przedszkole Publiczne w Poniszowicach
ul. Parkowa 11
tel. 32 230 30 62
- Przedszkole Publiczne w Słupsku
ul. Polna 2
tel. 32 230 33 29