Przedsiębiorco, znasz potrzeby inwestycyjne i szkoleniowe prowadzonej przez siebie firmy, ale czy wiesz, że możesz je sfinansować z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy unijnych? Jeśli jeszcze nie, to rozpocznij od zapoznania się z poniżej zamieszczoną informacją. 

 

  >>> ŚRODKI UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW <<<

 

W październiku 2015 roku Gmina Rudziniec zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.

Fundusze Europejskie wspierają rozwój infrastrukturalny, gospodarczy i społeczny słabiej rozwiniętych krajów Unii, w tym Polski.
Określone pule środków są przyznawane na realizację planów inwestycyjnych w tak zwanych perspektywach finansowych – aktualna perspektywa przypada na lata 2014 -2020.    

Gmina Rudziniec w 2010 roku zrealizowała projekt pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rudnie", na które w 2011 roku złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Uczestnictwo Gminy Rudziniec w projekcie „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” przyniosło efekt w postaci trzech punktów publicznego dostępu do internetu na terenie gminy.