METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

metro

Gmina Rudziniec w 2018 uzyskała pomoc finansową z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w sumarycznej kwocie 3 300 000 PLN na realizację następujących inwestycji:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY SZKOLNEJ W BOJSZOWIE- dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 220 658,88 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY LEŚNEJ W BYCINIE - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 127 500,00 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY GÓRNEJ W CHECHLE - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 87 317,00 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY SŁONECZNEJ W ŁANACH - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 110 500,00 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY LEŚNEJ W NIEKARMII - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 37 653,79 PLN

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULIC PLAŻOWEJ I SŁONECZNEJ W NIEWIESZU - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 1 160 578,00 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY NOWEJ W PŁAWNIOWICACH - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 56 221,76 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY POLNEJ W PONISZOWICACH - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 136 151,89 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY STRAŻACKIEJ W PONISZOWICACH - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 98 773,06 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC GÓRNEJ, DOLNEJ I POLNEJ W RUDNIE - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 625 611,00 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. KANAŁOWEJ W RUDZIŃCU - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 85 000,00 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY ŁĄKOWEJ W RZECZYCACH - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 207 903,00 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY NAD POTOKIEM W RZECZYCACH - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 30 257,00 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY OGRODOWEJ W SŁUPSKU - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 33 500,00 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY SPORTOWEJ W TACISZOWIE - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 144 310,36 PLN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY NA BUCZEK W WIDOWIE - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 138 065,42 PLN

logo