ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie >>więcej<<

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

>>więcej<<

 

ARiMR: ponad pół miliona wniosków o dopłaty bezpośrednie >>więcej<<

 

W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020 >>więcej<<

 

300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej >>więcej<<

 

 

Prowadzenie zajęć na obiektach sportowych otwartych – w pytaniach i odpowiedziach

https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu--etap-od-4-maja-2020-r--odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania?fbclid=IwAR1ZjGMVk087m0PKsk8ZMhSDJPnXZBr9pH4eoW6RPnCVRZyCFBox30Wm2gY#_ftn1  

 

Szanowni Państwo, wspólnie z dyrektorami zespołów szkolno- przedszkolnych szczegółowo przeanalizowana została możliwość otwarcia przedszkoli. Informuję, że ze względu na duże zagrożenie zakażeniem COVID-19 nie jest to możliwe bezpieczne otwarcie przedszkoli co najmniej do 24 maja 2020r.