Przypominamy, że w dniu 17 grudnia 2020r. odbędzie się III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 480/58, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - produkcyjną, położoną w Kleszczowie przy ul. Wolności, stanowiącą własność Gminy Rudziniec.

Działka sąsiaduje ze stacją uzdatniania wody oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej – ul. Wolności.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 11 grudnia 2020r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

www.rudziniec.pl w zakładce „NIERUCHOMOŚCI”->Sprzedaż nieruchomości gminnych -> Zarządzenie nr 287/2020 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę położonej w Kleszczowie przyul. Wolności.

 

Dzień Górnika

 INFO

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska:  opady marznące/1  od godziny 9:00 dnia  03.12.2020 do godziny 16:00 dnia 03.12.2020

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 193 <<<

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

 odpady W dniu 16.11.2020r. Rada Gminy Rudziniec  przyjęła nowe, zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 01.01.2021 r.:

  • stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny - 25 zł miesięcznie od osoby(wcześniej było 30 zł)
  • stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnego  zbierania odpadów - 100 zł miesięcznie od osoby;
  • ulga z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym - 1,00 zł miesięcznie od  osoby.

Pierwszym przetarg za kwotę 3 841 447 zł/rok został unieważniony

W drugim przetargu ofertę złożyły 2 firmy, najtańszą ofertę złożyła

firma Remondis z kwota 3’ 030’729zł /rok  i dlatego stawka została obniżona.

Nie jest tajemnicą, że w całej Polsce opłaty za odpady komunalne wzrastają w zastraszającym tempie i coraz częściej pojawia się maksymalna kwota 36 zł, nam na razie taka wysoka stawka nie grozi. W najbliższym czasie zostaną przesłane dla mieszkańców deklaracje i informacje o nowej stawce, o zasadach segregacji, kompostowania i zasadach odbioru odpadów.

Wcześniej pisaliśmy na temat kalkulacji stawki, zasad  i stawek w sąsiednich gminach

https://www.rudziniec.pl/1348-stawka-za-odbi%C3%B3r-odpad%C3%B3w-komunalnych-gminy-rudziniec

lub

https://www.facebook.com/gmina.rudziniec/photos/pcb.2502721670020947/2502721046687676

spis rolny