Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie informuje, iż mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, na platformie usług erolnik (https://erolnik.gov.pl/#/), została wprowadzona możliwość złożenia Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych drogą elektroniczną. Warunkiem skorzystania z możliwości złożenia deklaracji FPZ_f1 jest posiadanie aktywnego Profilu zaufanego(epuap).

 

  Z okazji 30-lecia KRUS Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie ogłasza konkurs na najładniejszą kartkę urodzinową.

Termin przyjmowania wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 z ostał wydłużony o miesiąc. Do 30 czerwca o bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw.

 

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. w ramach krajowego ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21 zaplanowane jest przeprowadzenie testu sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Uruchomienie systemu na terenie Gminy Rudziniec uzależnione będzie od przebiegu epizodu dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE – stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W przypadku uruchomienia syren emitowany będzie:

  1. dźwięk modulowany trwający trzy minuty – OGŁOSZENIE ALARMU,
  2. dźwięk ciągły trwający trzy minuty – ODWOŁANIE ALARMU.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że alarmowanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy Gmina Rudziniec znajdzie się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała i wdraża nowy profil rehabilitacji, w związku z trwającą epidemią i zapotrzebowaniem na rehabilitację leczniczą, która jest kierowana do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 10 maja 2021 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej 2021""

>>informacja<<