Nowe obostrzenia

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudziniec!

W związku z bardzo dużym zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą, aby wszelkie zobowiązania  finansowe wobec Gminy, w tym IV ratę podatku płatną w terminie do dnia 15 listopada 2020 r. regulować za pomocą płatności elektronicznych.

 

Tylko w wyjątkowych sytuacjach podatek będzie można zapłacić u sołtysa.

Wyjątkowe sytuacje to brak możliwości dokonania przelewu środków, brak możliwości dojazdu do banku.

Płacąc podatek u sołtysa należy zachować następujące środki ostrożności - zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk.

Nie będzie  możliwości wpłaty podatku u sołtysa:

  • w Niewieszy - nadal trwają procedury dopuszczenia świetlicy do użytkowania,
  • w Rudzińcu - podatek można wpłacać w miejscowym banku /nie są naliczane żadne prowizje/

Sołtysi pozostałych  miejscowości ogłoszą dokładny termin poboru podatku.

Podatek od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny oraz opłata skarbowa, opłaty za dzierżawę, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty planistyczne i adiacenckie, opłata za zajęcie pasa drogowego i inne wpłacamy na:

nr rachunku 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002 (nr ten znajduje się również na nakazie płatniczy). W tytule przelewu należy wpisać: rodzaj należności, nr decyzji (nakazu płatniczego), imię i nazwisko.

Natomiast opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał należy uiścić w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. na:

numer rachunku 89 8454 1024 2082 0041 4588 0029. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za wywóz odpadów komunalnych, imię i nazwisko osoby która złożyła deklaracje i adres nieruchomości z której odbierane są odpady.

 logo ARiMR

 

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową.

Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie
31 października – 2 listopada poniosły straty.

Wykaz firm dostarczających posiłki

Lista punktów może być aktualizowana. Wystarczy podać podstawowe informacje na adres: magdalena.frychel@rudziniec.pl

 

Plakat Wolontariat OPS

Plakat - borelioza

Plakat informujący o sposobie umówienia się na wizytę