W związku z podpisaniem przez Gminę Rudziniec umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy z firmą A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o, prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru pojemników na śmieci firmy REMONDIS wraz z odpadami z miesiąca grudnia 2015 r.

 

>>> HARMONOGRAM ODBIORU POJEMNIKÓW - REMONDIS <<<

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w roku 2016

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy w Rudzińcu będzie nieczynny.

Natomiast w dniu 31 grudnia 2015 r. (czwartek) Urząd Gminy w Rudzińcu będzie czynny w godz. od 7:30 do 15:30.

 

Urząd Gminy Rudziniec przedstawia sprawozdanie z konsultacji których przedmiotem był projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. 

              >>> SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI <<<

 

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.       

          >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

Zawiadamia się, iż w dniu 22 grudnia 2015 r.,  o godz. 15.30 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, ul. Parkowa 11.