Informujemy, że w terminie od 1 czerwca do 15 września 2016 r. na terenie Gminy Rudziniec odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w ramach zadania pt.:"Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych".

>>> INFORMACJA DOTYCZĄCA TAKSACJI TERENOWEJ <<<

Przedstawiamy Sprawozdanie z działalności i wyników pracy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach w 2015 r.


                    >>> SPRAWOZDANIE <<<

 

>> HARMONOGRAM DYŻURÓW W PRZEDSZKOLACH-WAKACJE 2016 <<

 

Informujemy, iż w terminie 01.06 - 29.07.2016 r. w całej Polsce przeprowadzone zostanie badanie struktury gospodarstw rolnych na formularzu R-SGR.

 

Zawiadamia się, iż w dniu 2 czerwca 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec przy ul. Gliwickiej 26.

Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. "IV Turniej ulic Byciny w piłce nożnej".

                         >>> INFORMACJA <<<

 

Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. "Amatorski Turniej Piłki Nożnej z okazji 70-lecia LKS START Kleszczów".

                         >>> INFORMACJA <<<