Zawiadamia się, iż w dniu 11 lutego 2016 r.,  o godz. 17.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji ARiMR, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR.

Dnia 1 lutego 2016 r. młodzi sportowcy Ludowego Klubu Sportowego Młodość Rudno wzięli udział w eliminacjach do Pucharu Orange. 10 śmiałków pod okiem ekspertów programu Kluby Sportowe Orange zmierzyło się z sześcioma zadaniami eliminacyjnymi takimi jak np.: jak najdłuższe utrzymanie równowagi na fasolkach fitness, podawanie piłki siatkowej odbiciem górnym lub dolnym przy równoczesnym utrzymaniu fasolki w pionie. Pełen zestaw zadań eliminacyjnych: www.klubysportoweorange.pl/puchar-orange

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany w Statucie Gminy Rudziniec.

            >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

 

Urząd Gminy Rudziniec przedstawia sprawozdanie z konsultacji których przedmiotem był projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

                >>> SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI <<<

Urząd Gminy Rudziniec przedstawia sprawozdanie z konsultacji których przedmiotem był projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.  

                  >>> SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI <<<

 

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

            >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<