W związku z przygotowaniami rozpoczęcia procesu do powoływania delegatów na II sesję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, która odbędzie się 1 października 2016 r. w Sejmie, Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zwróciło się do Wojewody Śląskiego z prośbą o wsparcie prowadzonego procesu rekrutacji na terenie województwa śląskiego.

Obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 16.08.2016 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

>> OBWIESZCZENIE<<

 

Zawiadamia się, że w dniu 25 sierpnia 2016 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Oświaty,Kultury, Zdrowia i Sportu, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pełniącego funkcję Instytucji Wdrażającej w I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko - dąbrowskiej, serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla Poddziałania:

1.7.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko - dąbrowskiej

  Efektem współpracy Wójta Gminy Rudziniec, Kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z Komendantem Miejskim Policji w Chorzowie była wizyta dzieci z Gminy w Zespole Konnym Policji w Chorzowie.

W związku z realnym zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), szybko szerzącą się chorobą wirusową prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją Głównego Inspektoratu Weterynarii.

>>INFORMACJA<<

Informacja o zmianie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloropiryfosu i ograniczeniach w stosowaniu środków ochrony roślin

>>INFORMACJA<<