Zawiadamia się, że w dniu 10 grudnia 2015r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Szkoły prowadzone przez Gminę Rudziniec otrzymają z budżetu państwa dofinansowanie do zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń"

>>INFORMACJA<<

 

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektów Uchwały Rady Gminy

                >>> TREŚĆ SPRAWOZDANIA <<<

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem są projekty uchwał Rady Gminy Rudziniec. 

           >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

 

Ogłoszenie dotyczące składu komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w 2016 roku.

                    >>> TREŚĆ OGŁOSZENIA <<<

 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

                            

                           >>> OGŁOSZENIE <<<

 

Zawiadamia się, iż w dniu 26 listopada 2015 r., o godz. 15.30 odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Rudziniec,  w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26