Zawiadamia się, iż w dniu 20 października 2015 r., o godz. 16.00 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w budynku Szkoły Podstawowej w Poniszowicach, przy ul. Gliwickiej 32.

Informacja Prezesa KRUS oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca zamian w systemie ubezpieczenia społecznego rolników na przełomie ostatnich lat.

                           >>> INFORMACJA <<<

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w dniach 13-15 października 2015 r.  Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie krajowe RENEGADE – SAREX 15/II.

Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż zgodnie z poniższym harmonogramem, w godzinach od 6.00 do 22.00 sprzed posesji odbierane będą: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe

>>>HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH<<<

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30 września 2015 r. dotyczące zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"

>>> OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA ŚRODOWISKA <<<

Informujemy, że w dniach 5.10 – 9.10.2015 r. na trasie planowanej budowy obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle i Ujazd w ciągu drogi krajowej nr 40 w obrębie miasta Kędzierzyn-Koźle, gminy Ujazd i gminy Rudziniec (ok.400 mb. do włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 40) prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe zgodnie z decyzją wydaną przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.