Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektów Uchwały Rady Gminy

                >>> TREŚĆ SPRAWOZDANIA <<<

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem są projekty uchwał Rady Gminy Rudziniec. 

           >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

 

Ogłoszenie dotyczące składu komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w 2016 roku.

                    >>> TREŚĆ OGŁOSZENIA <<<

 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

                            

                           >>> OGŁOSZENIE <<<

 

Zawiadamia się, iż w dniu 26 listopada 2015 r., o godz. 15.30 odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Rudziniec,  w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26

Zawiadamia się, iż w dniu 24 listopada 2015 r., o godz. 12.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, że w dniu 24 listopada 2015r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy.