Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany Uchwały nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań.

               >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

 

Spółki wodne mogę ubiegać się o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie robót realizowanych ze składek członkowskich w 2016 roku, polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz na finansowanie i współfinansowanie inwestycji dotyczących urządzeń melioracji wodnej szczegółowej. Wnioski w tym celu należy złożyć do Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Gliwicach do dnia 31 marca roku budżetowego na zadania przeznaczone do realizacji w danym roku budżetowym.

                         >>> INFORMACJA <<<

Zawiadamia się, iż w dniu 17 marca 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (I edycja) w dniach 01 - 18 marca 2016 r.

                      >>> INFORMACJA <<<

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim zaprasza na dni otwarte w dniach:

21.03.16 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 14.00

23.04.16 r. (sobota) od godz. 9.00 do 13.00

24.05.16 r. (wtorek) od godz. 9.00 do 17.00

                     >>> INFORMACJA <<<

Informujemy, że 16 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec przy ul. Gliwickiej 26, odbędzie się bezpłatne szkolenie dla rolników dotyczące dopłat bezpośrednich w 2016 roku.

                          >>> INFORMACJA <<<

Informujemy, że w dniach od 17.03.2016 do 16.05.2016 r. rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty obszarowe do gruntów rolnych. Wzorem lat ubiegłych pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gliwicach będzie  odpłatnie pomagał w ich wypełnianiu w sali konferencyjnej nr 05 w Urzędzie Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26 w terminach: 29 marca, 12 i 26 kwietnia, godziny dyżurów: 8.00 - 15.00.

                         >>> INFORMACJA <<<