Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla zadania pn.: "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 2918S Kotulin-Rachowice (ul. Gliwicka) i drodze powiatowej nr 2940S Wydzierów -Taciszów (ul. Leśna) w Rudzińcu"

                      >>> ZAWIADOMIENIE <<<

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla inwestycji pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu na odcinku od Zakładu Komunalnego w kierunku pawilonu handlowego DINO"

                      >>> ZAWIADOMIENIE <<<

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 27 czerwca 2016 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do  siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

                      >>> INFORMACJA <<<

 

Zapraszamy na obchody X Nocy Świętojańskiej – Święta Ognia i Wody, które odbędą się 26 czerwca 2016 r. na plaży w Niewieszy nad Zbiornikiem Pławniowickim.

Fundacja "Aby żyć", organizacja non-profit, prowadzi działania mające na celu edukowanie społeczeństwa na temat korzyści wynikających ze szczepień oraz zachęcenie do ich stosowania.

Obecnie realizuje kampanię pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” skierowaną do rodziców celem podniesienia ich wiedzy na temat pneumokoków.

Zachęcamy do udziału w organizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny i Polskie Towarzystwo Higieniczne konkursu pt. "Oddal to".