Z dniem 1 marca 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego.
Dowód można wyrobić bezpłatnie, w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku.

Serdecznie zapraszamy na imprezy organizowane przez przystań motorowodną/sklep żeglarski Marina Gliwice.

Poniżej wykaz imprez na 2015 rok.

Informacja w sprawie dotacji z budżetu powiatu spółkom wodnym w 2015 roku na podstawie Uchwały Nr X/62/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2011 r. oraz Uchwały Nr II/18/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 18 grudnia 2014 r.

           >>> SKAN ORYGINALNEGO DOKUMENTU <<<

Serdecznie zapraszamy na wykład/pogadankę dot. badań mammograficznych i cytologicznych, która odbędzie się dnia 26 marca 2015 r. o godz. 16.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach przy ul. Parkowej 11.


Śląska Izba Rolnicza informuje, że 31 maja 2015 r. odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.

 

                 >>> WIĘCEJ INFORMACJI <<<

Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych w gminie Rudziniec w UG Rudziniec ul. Gliwicka 26 – sala konferencyjna, udzielana będzie w wybrane wtorki w godzinach 08:00 – 14:00 :
-24.03,
-07.04,
-21.04.

                                                                                              Zarząd Spółki Wodnej Gminy Rudziniec informuje, że dnia 26 marca 2015 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rudziniec odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec.