Niewiele czasu pozostało, by starać się o wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na inwestycje w ekosystemy leśne, rozpoczęcie działalności rolniczej i restrukturyzację małych gospodarstw – w ramach dofinansowania z budżetu PROW 2014-2020.

 

Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 102

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<

Informuje się, iż na terenie całego kraju będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych.

>>szczegółowe informacje<<

 

Szanowni Państwo, 

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu jako Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 uczestniczący w Narodowym Programie Szczepień, we współpracy z Mobilnymi Jednostkami Szczepiącymi, oferuje Państwu zorganizowanie szczepień mieszkańców w ustalonej lokalizacji w Państwa miejscowości.