Gminny Komisarz Spisowy w Rudzińcu informuje, że termin uzupełniającego naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021 na terenie gminy Rudziniec zostaje przedłużony do dnia 16.07.2021r.

Ogłoszenie o naborze

Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego

Klauzula informacyjna RODO

 

Wójt Gminy Rudziniec zatrudni osobę na stanowisku Inspektora ds. księgowości wydatków Urzędu w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Gminy w Rudzińcu na czas określony w celu zastępstwa.

 

Wójt Gminy Rudziniec zatrudni osobę na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń finansowo-księgowych w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Gminy w Rudzińcu na czas określony w celu zastępstwa.

 

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu wydało Ostrzeżenie Hydrologiczne Nr 0:97 - zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody, stopień zagrożenia: 1

>>ostrzeżenie<<

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 124

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 121

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<

 

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego w okresie od  1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. należy składać w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.