informacja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działa prężnie już od 30 lat. Powstała na mocy Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i to właśnie 20 grudnia przypada Dzień Pracownika KRUS.

logo krus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 31 grudnia 2020r. upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent.

 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

"Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza" w okresie 01.01.2021- 31.12.2021r.

>>wyniki<<

logo
W Katowicach rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców, finansowany przez Ministerstwo Spraw i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W ramach swojej działalności Ośrodek oferuje cudzoziemcom bezpłatną pomoc prawnika, tłumacza i psychologa oraz organizuje szkolenia, które ułatwiają przystosowanie się i integrację cudzoziemców w Polsce. Ośrodek zapewnia także wsparcie zagranicznych studentów poprzez opiękę mentora.
Więcej informacji :
  • owc@klaster.org.pl
  • +48 32 630 45 99

 

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.