Właściciel proszony o kontakt i odbiór kamery z Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Kamera była zawieszona nielegalnie na słupie w miejscowości Słupsko. Właściciel słupa Tauron zdemontował kamerę i przekazał do Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Jeżeli nikt się nie zgłosi po odbiór kamery do 26 lutego 2021r. to kamera zostanie zutylizowana.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 33

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<

ARiMR wypłaca dofinansowanie do zakupu komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych. W ciągu zaledwie kilku dni na konta bankowe rolników trafiło blisko 40 milionów złotych.

8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego w okresie od   1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. należy składać w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny działający na rzecz społeczeństwa obywatelskiego realizowany będzie w latach 2020-2024.

>>więcej<<

Przy drodze pomiędzy Słupskiem a Niekarmią (od strony Słupska) została umieszczona kamera. Prosimy właściciela o kontakt z Gminą Rudziniec tel. 32 4000704.

Zdjęcie kamery