Od  1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa , która wprowadziła między innymi obowiązek wymiany kotłów poniżej klasy 5 lub ECODESIGN.

Przypominamy najważniejsze terminy:

Do 1 stycznia 2022 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

Do  1 stycznia 2024 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,

Do 1 stycznia 2026 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

Do 1 stycznia 2028 r. powinny być wymienione kotły spełniając wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4

info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

>>powiadomienie<<

 

OD 01.01.2021 RUSZA NOWA LINIA AUTOBUSOWA: GLIWICE – RUDZINIEC – NIEZDROWICE – UJAZD – KĘDZIERZYN KOŹLE ORAZ NASTĄPIĄ ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY W KOMUNIKACJI DEDYKOWANEJ DLA GMINY RUDZINIEC.

 

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2021 Spółka GTVBUS Polska uruchamia nową linię autobusową: Gliwice - Rudno – Rudziniec – Niezdrowice – Ujazd – Sławięcice – Kędzierzyn Koźle.

Autobusy do Kędzierzyna Koźla odjeżdżać będą z przystanku Gliwice Dworzec PKP st. 1 o g. 9.30 i 15.20. W drogę powrotną do Gliwic autobusy z Kędzierzyna Koźla dworzec autobusowy odjeżdżają o g. 6.00 i 13.00. Z Kędzierzyn Koźle Dworzec Kolejowy o g. 6.10 i 13.10. Z Ujazdu do Gliwic 6.31, 13.31. Z Niezdrowic do Gliwic o g. 6.36 i 13.36.

Zapraszamy na pokład naszych autobusów. Równocześnie mając nadzieję, że w wypadku dużego zainteresowania niebawem uruchomione zostaną kolejne kursy.

Bliższe informacje pod numerami telefonów 608 – 531 – 075.

 

- właścicieli nieruchomości nowo zamieszkałych;

- posiadających kompostownik i kompostujących w nim bioodpady (zmiana danych w deklaracji) – dla nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym.;

- zmieniających dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

DO POBRANIA

Formularz deklaracji wysokości opłaty za odpady

 

logo

 

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Pieniądze można dostać na zakup komputera lub na refundację poniesionych już kosztów jego zakupu.

arimr

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

informacja