info

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

>>powiadomienie<<

 

plakat

Zgodnie z komunikatem  Ministra Michała Dworczyka

  • 15 stycznia rusza centralna rejestracja i możliwość umawiania szczepień dla osób powyżej 80 roku życia .
  • 22 stycznia ruszy rejestracja i możliwość umawiania szczepień seniorów powyżej 70. roku życia,

a od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia w tej grupie wiekowej.

Od 18 do 22 stycznia szczepieni będą mieszkańcy DPS-ów.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” rozpoczyna prace nad przygotowaniem dokumentów pozwalających na wykorzystanie środków z nowych funduszy. Aktualnie trwają rozmowy nad wprowadzeniem wielofunduszowości dla LGD w okresie programowania na lata 2021 – 2027. Formuła ta pozwoliła by na realizowanie projektów za pośrednictwem LGD nie tylko ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jak dotychczas, ale również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) .

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców Gminy Rudziniec do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej oceny różnych aspektów naszego codziennego życia.

Ankieta będzie aktywna do 20 stycznia 2021 roku.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=534a717141&&c=22554ec2

Lesna Kraina

Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. odbędzie się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, które są już dostępne na stronie:


https://stoppowodzi.pl/konsultacje-spoleczne/

 INFO

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU w dniu 13.01.2021 r. od godz. 12.00 do godz.12:00 dnia 14.01.2021 r.

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 8 <<<

info

W dniu 30 grudnia 2020 roku ogłoszono nabór na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Celem działalności Sejmiku jest poszerzenie wiedzy o sytuacji i problemach osób z niepełnosprawnościami, integracji środowiska oraz nadanie kierunków regionalnej polityce na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zgłoszenie, w postaci prawidłowo wypełnionego formularza należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl w terminie do 29 stycznia 2021r.

    regulamin>>      ogłoszenie o naborze>>          formularz>>