W związku z akcją sczepień przeciw COVID-19 organizowaną przez Wojewodę Śląskiego w dniu 15 sierpnia 2021 r. informujemy, że:

  • na terenie gminy Rudziniec punkt szczepień zlokalizowany będzie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławniowicach
  • szczepienia będą przeprowadzane od godz. 9.00 do godz. 18.00
  • w punkcie dostępne będą szczepionki firm Pfizer i Johnson & Johnson (jednodawkowa).

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik skierowała Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw, przypominając o najczęstszych przyczynach wypadków i sposobach ich uniknięcia.

W imieniu Biskupa Gliwickiego Jana Kopca oraz Starosty Gliwickiego Waldemara Dombka serdecznie zapraszamy na uroczystość Dożynek Diecezjalnych, które odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach w dniu 19 września 2021 r.

Mając na uwadze potrzebę podtrzymania wspaniałej tradycji, został ogłoszony konkurs na najpiękniejsze korony dożynkowe Powiatu Gliwickiego.

 

Biorąc pod uwagę wiele niedomówień i oskarżeń o brak  informacji  w sprawie opracowania zmiany fragmentu studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Ligota Łabędzka informuję, że teren ten już od 2004 roku był i jest przeznaczony pod zabudowę produkcyjno usługową.

Proszę wszystkich mieszkańców Gminy Rudziniec o merytoryczne uwagi i ewentualną merytoryczną dyskusję.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami została przeprowadzona publiczna dyskusja w sprawie proponowanych zmian studium i planu oraz wyznaczono termin na wniesienie stosownych uwag.

Jako Wójt Gminy Rudziniec deklaruję chęć spotkania się z wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami w tej sprawie. Przykro mi, ale nie mam zamiaru uczestniczenia w słownych przepychankach i oskarżeniach o braku dyskusji i niewiedzy.

Zazdrościmy Gliwicom szybkiego rozwoju i wysokiego budżetu. Inni zazdroszczą nam sielskiego spokoju, niewygórowanych podatków, niektórych szkół z uczniami po 4 uczniów w klasie oraz braku zadłużenia - ale coś za coś.

Decyzja należy do nas. To my mieszkańcy Gminy Rudziniec, a nie tylko Ci którzy przyjeżdżają do nas na wypoczynek, mieszkając w okolicznych miastach, zdecydują o jej dalszych losach.

Jeszcze raz deklaruję, że po zakończeniu wcześniej zaplanowanego urlopu,  jestem otwarty na wszelką dyskusję. Do tego czasu zostawiam merytoryczną dyskusję urbanistom. 

Sprawa terenów inwestycyjnych w Ligocie Łabędzkiej nie jest i nie była żadną tajemnicą. Od 17 lat ten teren jest  przekształcony jako teren produkcyjno usługowy i żadnej zmiany rewolucyjnej nie planujemy.

Odpierając zarzuty o brak informacji o ostatnich pracach, podaję poniżej kiedy informowałem o projekcie zmian w studium i planie zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Ligota Łabędzka:

1. Sesja Rady Gminy Rudziniec w dniu 16.03.2021r., informacja międzysesyjna Wójta Gminy Rudziniec (transmisja obrad sesji oraz protokół z sesji dostępne na BIP).

Informacja o spotkaniu z inwestorem zagranicznym zainteresowanym terenem inwestycyjnym w rejonie Ligoty Łabędzkiej i Gliwic.

2. Obwieszczenia Wójta Gminy Rudziniec z dnia 21.04.2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu studium oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Ligota Łabędzka i wskazanie terminu, że do 12 maja 2021r. zainteresowane osoby mogą składać wnioski co do planowanego planu, jak również co do oddziaływania na środowisko (dostępne na stronie internetowej rudziniec.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, obwieszczenia zostały również wywieszone na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Rudziniec).

3. Sesja Rady Gminy Rudziniec w dniu 27.05.2021 r. (transmisja obrad sesji oraz protokół z sesji dostępne na BIP) gdzie wyjaśniłem cel porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie opracowania zmiany studium i planu dla terenu Ligota Łabędzka.

4. Sesja Rady Gminy Rudziniec w dniu 24.06.2021r., informacja międzysesyjna Wójta Gminy Rudziniec (transmisja obrad sesji oraz protokół z sesji dostępne na BIP).

Informacja o zawartym porozumieniu  z Miastem Gliwice, na mocy którego miasto Gliwice zobowiązało się do wykonania: projektu zmiany studium i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część sołectwa Ligota Łabędzka.

5. Obwieszczenia Wójta Gminy Rudziniec z dnia 14.07.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu:

- projektu zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec,

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część sołectwa Ligota Łabędzka.

6. Wyłożenie rozpoczęło się w dniu 21 lipca i potrwa do 11 sierpnia 2021 roku (również dostępne na stronie internetowej rudziniec.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, obwieszczenia zostały także wywieszone na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Rudziniec).

7. Sesja Rady Gminy Rudziniec w dniu 29.07.2021r., informacja międzysesyjna Wójta Gminy Rudziniec (transmisja obrad sesji oraz protokół z sesji dostępne na BIP).

Przypomnienie o  wyłożeniu projektów studium i planu do publicznego wglądu.

Przypomnienie o  dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany fragmentu studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny inwestycyjne w Ligocie Łabędzkiej, która odbyła się dniu 5 sierpnia 2021 r.

Wyjaśnienie, że projekty zmiany fragmentu studium i planu zagospodarowania przestrzennego  dla części sołectwa Ligota Łabędzka dotyczą terenów inwestycyjnych w Ligocie Łabędzkiej.

Wskazanie gdzie znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące projektu zmiany fragmentu studium i planu tj. na stronie internetowej Gminy Rudziniec https://www.rudziniec.pl/ zakładka „ZAGOSP.PRZESTRZENNE”/„MPZP i Studium”.

8. Dyskusja publiczna w dniu 05.08.2021 r. uczestnicy dyskusji wielokrotnie zostali poinformowani o możliwości składania uwag do projektu zmiany fragmentu studium oraz projektu planu dla części sołectwa Ligota Łabędzka.

 

Oczekując na merytoryczną dyskusję przypominam o terminie składania uwag do projektów dokumentów planistycznych, tj.:

- projektu zmiany fragmentu studium w terminie do 1 września 2021 r.

- projektu miejscowego planu dla terenów inwestycyjnych w Ligocie Łabędzkiej w terminie do 25 sierpnia 2021 r.  

Uwagi można składać:

- na piśmie wysyłając je na adres Urząd Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu

- w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej lub wysyłając na adres gmina@rudziniec.pl

                                                                                   

Wójt Gminy Rudziniec

Krzysztof Obrzut

 

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu wydało Ostrzeżenie Hydrologiczne Nr 0:176 - zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody, stopień zagrożenia: 1

>>ostrzeżenie<<

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 144

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<