W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego informujemy, że 20 i 22 kwietnia 2021 roku odbędą się dwa bezpłatne szkolenia poświęcone problematyce II sektora. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Plakat informacyjny

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa petentów Urzędu Gminy w Rudzińcu dla osób załatwiających sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych zostało przygotowane odrębne wejście do urzędu od strony parkingu. W celu załatwienia pozostałych spraw prosimy o korzystanie z wejścia głównego.

Nowe wejście do Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika Covid

Poniedziałek 22 marca, wtorek 23 marca i czwartek 25 marca to dni, w których uruchomione będą zapisy na szczepienia dla kolejnych roczników.

Szczegóły w artykule - "Terminy rejestracji na szczepienia"

 

logo PROW

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 "Premie dla młodych rolników" oraz "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

szczegóły w załączniku

 

Informacja KRUS

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację  Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2020 – 2023

>>ogłoszenie<<

 

Logo Agencji Rolnictwa Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie.