Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy dotyczącej Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014.1118. z późn. zm.) na rok 2016.

                >>> TREŚĆ SPRAWOZDANIA <<<

Z radością informujemy, że piesek znalazł nowy dom :)

Wszystkim, którym los pieska nie był i nie jest obojętny, dziękujemy za zainteresowanie i okazane serce.

                       >>> ZDJĘCIE PIESKA <<<

Zawiadamia się, iż w dniu 29 października 2015 r., o godz. 15.30 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Rudziniec,  w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zapraszamy na bezpłatne badania słuchu które odbędą się w Urzędzie Gminy Rudziniec

>>INFORMACJA<<

Zawiadamia się, iż w dniu 20 października 2015 r., o godz. 16.00 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w budynku Szkoły Podstawowej w Poniszowicach, przy ul. Gliwickiej 32.

Informacja Prezesa KRUS oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca zamian w systemie ubezpieczenia społecznego rolników na przełomie ostatnich lat.

                           >>> INFORMACJA <<<

 

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.