Informacja o stawkach za wodę i ścieki

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Rudzińcu istnieje możliwość samospisu internetowego. Osoby chcące dokonać samospisu w urzędzie proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem tel. 32 4000 717 w celu umówienia daty i godziny przeprowadzenia spisu.

 

  Wicemarszałek Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w XXII edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Katowicach oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Śląski.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.