info

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Rudziniec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec do roku 2023. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 25 stycznia do 30 stycznia 2018r. Zainteresowanych mieszkańców zachęcamy do wypełnienia stosownego formularza konsultacyjnego z uwagami / propozycjami do przedmiotowego programu. Wypełniony formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Rudziniec w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2018. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec do roku 2023 wraz z Formularzem konsultacyjnym do pobrania poniżej

>>projekt<<

>>formularz<<

>>Sprawozdanie z konsultacji<<

 

zdjecie
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. zmarł Przewodniczący Rady Gminy Rudziniec Bernard Kukowka.
Msza święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 25.01.2018 r. o godz. 12.00 w Kościele Św. Jadwigi w Brzezince.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się po Mszy Świętej na cmentarzu parafialnym w Brzezince.
Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich składają Wójt Gminy Rudziniec wraz z pracownikami oraz Radni i Sołtysi Gminy Rudziniec.
info

Z dniem 31.08.2017 r. została zniesiona Agencja Runku Rolnego, jednocześnie z dniem 01.09.2017 r. utworzono Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

>>informacja<<

info

Kwalifikacja mężczyzn nie posiadających określonej zdolności do czynnej służby wojskowej - przeprowadzona zostanie dla Gminy  Rudziniec w dniach: 14.02.2018 r. do 16.02.2018 r.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Gminy Rudziniec: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7

Wszelkie informacje dot. kwalifikacji wojskowej udzielane są  w tut. Urzędzie Gminy  w pok. 103  lub pod  nr tel. 32/4000786

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA  15 STYCZNIA  2018 ROKU O KWALIFIKACJI  WOJSKOWEJ  W  2018  ROKU

gtv

Informujemy Szanownych Podróżnych o godzinach otwarcia kasy biletowej GTV BUS i PKS Racibórz na DWORCU PKP W GLIWICACH (dawny hol dworca PKS):

* w dniach od 29 do 31 stycznia 2018r. oraz 01 i 02 lutego 2018r. kasa czynna od godziny 5:00 do 16:00.

** w dniach 05 do 26 lutego 2018r. kasa czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku godzinach od godziny 8:00 do 16:00.

*** w dniach od 27 lutego do 02 marca 2018r. kasa czynna od godziny 5:00 do 16:00.

ZAPRASZAMY.

 

gtv

Szanowni Podróżni. Informujemy, że podczas ferii zimowych w województwie śląskim, które przypadają w dniach od dnia 29 stycznia do dnia 11 lutego 2018 roku autobusy firmy GTV BUS Ozimek oraz autobusy PKS Racibórz będą kursować jak w dni wolne od zajęć szkolnych. Nie będą kursować autobusy oznaczone literą S. Dodatkowo będą kursować autobusy oznaczone literą H.

Dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Feryjne spotkania z siatkówką" złożona przez KS Rudziniec, ul. Młyńska 1, 44-160 Rudziniec.

>>informacja<<