info

Wywóz odbędzie się w godz. 6:00-22:00 Prosimy, aby odpady wystawić do godz. 6:00 w dniu wywozu.

>>harmonogram<<

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: SILNY MRÓZ od godz. 22.00 dnia 02.03.2018 r. do godz. 10.00 dnia 03.03.2018 r. 

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 26 <<<

 

info

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Rudziniec informuje, że dnia 22 marca 2018 r. o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rudziniec odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec.

>>porządek obrad<<

 

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: SILNY MRÓZ  od godz. 14:30 dnia 28.02.2018 do godz. 10:00 dnia 02.03.2018

>>ZMIANA OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO NR 24<<

info Ośrodek Szkolenia Krzempek zaprasza na spotkanie organizacyjne 24 marca 2018 r. o godz. 16.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławniowicach dotyczące możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych za darmo.

info Zarząd Koła Łowieckiego "Jeleń" Zabrze uprzejmie zaprasza na spotkanie integracyjne myśliwych Koła Łowieckiego "JELEŃ" z rolnikami posiadającymi uprawy rolne na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Toszek i Rudziniec, a także przedstawicielami w/w gmin i członkami Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach.