info

Wójt Gminy Rudziniec zachęca do wzięcia udziału w Programie Ministerstwa Środowiska „Czyste powietrze” realizowanym w latach 2018-2029.

>>szczegóły<<

plakat  Zakład Doskonalenia Kadr - KOMAG Sp. z o. o.zaprasza do udziału w projekcie: "Kwalifikacje spawacza dla osób pozostających bez pracy do 29 lat" skierowanym do 20 osób pozostających bez pracy w wieku 18 - 29 lat, nie kształcących się i nie szkolących się z woj. śląskiego, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji spawacza, a następnie uzyskaniem zatrudnienia. 

plakat

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Dożynki Gminy Rudziniec, które odbędą się 26 sierpnia 2018 r. na boisku sportowym w Rudzińcu.

>>plakat<<

info

MSWiA ogłosiło konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”, który będzie upowszechniany, w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji Programu o tej samej nazwie oraz będzie włączony w działania „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Przesyłanie prac konkursowych zaplanowane jest do 17 września 2018 roku a ogłoszenie zwycięzców do 28 września br. Inauguracja Programu i Kampanii ma odbyć się na początku października br.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej MSWiA [link].

 

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: UPAŁ w dniu 23.08.2018 r. od godz. 14.00 do godz.18:00 dnia 24.08.2018 r.

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 19 <<<

>>>Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 19<<

ostrzezenie

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa śląskiego.

>>prognoza<<

info

W dniu 23 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. W myśl nowych przepisów w skład zespołu dokonującego szacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania wchodzi:
1) przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciel dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.