info

Zawiadamia się, iż w dniu 21 czerwca 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, iż w dniu 18 czerwca 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 18 czerwca 2018 r., godz. 15.45 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Nagłośnienie Festynu Kościelnego w Bycinie” złożona przez Parafię Misjonarzy Klaretynów pw. Św. Marcina w Paczynie reprezentowaną przez ks. Proboszcza Mieczysława Jóźwiak.

>>informacja<<

info 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lipca 2018 r., o godz. 12.00 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67

>>obwieszczenie<<

 

 

info Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym 2018 r. do pobrania >>tutaj<<
plakat Jeśli znajdziesz kolonię kotów, najlepszym rozwiązaniem jest odłowić je do sterylizacji, ewentualnie wyleczyć i wypuścić w miejsce, gdzie dotychczas żyły i dostarczać im codziennie jedzenie i wodę.