Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: INTENSYWNE OPADY DESZCZU w okresie 17.07.2018 r.

 

       >>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE<<<

>>AKTUALIZACJA<<

 

info

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu: "wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

>>informacja<<

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 11 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Obchody jubileuszu 70-lecia klubu Ślązak Bycina” złożona przez LKS Ślązak Bycina.

>>informacja<<

 

info Uprzejmie informujemy, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Informujemy również, iż sprawami z zakresu budownictwa i architektury zajmuje się Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

 

info

Zawiadamia się, iż w dniu 12 lipca 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 2 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkoła Przetrwania - sportowa alternatywa dla komputera” złożona przez Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON.

>>informacja<<

 

info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu

>>powiadomienie<<