info

Zawiadamia się, że w dniu 17 września 2018 r., godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie członków Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 12 września 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zawody sportowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chechle.

>>informacja<<

plakat Akcja szczepień przeciwko meningokokom grupy A, B, C, W - 135 i Y dotyczy dzieci nowonarodzonych i zameldowanych na terenie Gminy Rudziniec - program współfinansowany z budżetu Gminy Rudziniec.

plakat

Bezpłatne szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Projekt "Wiedza i doświadczenie kluczem do kariery. Druga edycja."

>>plakat<<

terminarz

Serdecznie zapraszamy na coroczne zebrania wiejskie dotyczące projektu budżetu Gminy Rudziniec na przyszły rok budżetowy, propozycji zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także uchwalenia wniosku w sprawie zadań do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.

>>terminarz<<

info

Wójt Gminy Rudziniec oraz Ministerstwo Środowiska serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 6 września 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „135-lecie Ochrony Przeciw Pożarowej w Bycinie” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bycinie.

>>informacja<<