info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wydrukowanie pamiątkowego albumu z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle” złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło, ul.Piękna 22, 44-172 Chechło.

>>informacja<<

info

Szanowni Państwo,

w związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń wystąpiła konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia.

>>informacja<<

info

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, organizowane w związku z pracami nad Programem Działań Strategicznych GZM do roku 2022

plakat Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, wzorem lat ubiegłych, wspólnie z Gliwickim Ośrodkiem Integracji Niepełnosprawnych (GOIN), organizują IX edycję "Gliwickich Targów Pracy dla Osób Niepełnosprawnych". Tegoroczne Targi odbędą się w Hali Widowiskowo - Sportowej "Górnych Wałów" przy ulicy Górnych Wałów 29 w Gliwicach, w dniu 16.05.2018r. w godzinach od 10.00 do 13.00.

info

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, organizowane w związku z pracami nad Programem Działań Strategicznych GZM do roku 2022.

Niezwykle ważny, podczas tych prac, jest dla nas głos Seniorów, grupy społecznej obdarzonej największym życiowym doświadczeniem i  mądrością. 

plakat

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że Samorząd Powiatu Gliwickiego organizuje Targi Energetyczne Powiatu Gliwickiego, które odbędą się (niezależnie od pogody) w sobotę, 21 kwietnia 2018 r. w godz. 10.00 – 16.00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, przy ul. Szpitalnej 29.

info

Dnia 23 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec w Poniszowicach odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2018”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Wójt Gminy Rudziniec, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach oraz GOK Rudziniec. Konkurs – jak co roku – odbył się pod patronatem honorowym Wójta Gminy Rudziniec.