Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: UPAŁ w dniu 23.08.2018 r. od godz. 14.00 do godz.18:00 dnia 24.08.2018 r.

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 19 <<<

>>>Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 19<<

ostrzezenie

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa śląskiego.

>>prognoza<<

info

W dniu 23 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. W myśl nowych przepisów w skład zespołu dokonującego szacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania wchodzi:
1) przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciel dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

info 

Klub Sportowy Rudziniec bierze udział w inicjatywie Lokalni Herosi. Zainteresowanych oddaniem głosu na RASMIN - Rudziniecką Akademię Siatkarską Małych i Dużych zachęcamy do zapoznania się z plakatem. 

>>plakat<<

 

info

Obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 08.08.2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

>>Obwieszczenie<<

 

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało komunikat meteorologiczny dla województwa śląskiego.

>>komunikat<<

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało zmianę ostrzeżenia wydanego o godz. 13.30 dnia 29.07.2018 r.  dotyczącego wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: UPAŁ.

>>> ZMIANA OSTRZEŻENIA <<<