Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA oraz Miasto Kalety serdecznie zapraszają na festyn rodzinny ŚWIĘTO LASU,który odbędzie się dnia 24 września br. w Kaletach.

  Nie będziemy odkrywczy, kiedy stwierdzimy, iż jedyną stałą zarówno w życiu, jak i realizowanej działalności gospodarczej jest zmiana. I jak już Państwo zapewne zauważyli po analizie pierwszej porcji dostarczonych informacji nt. możliwości aplikowania o fundusze zewnętrzne przez przedsiębiorców w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, różnią się one od tych z poprzedniej perspektywy. Niemniej jednak możliwości te istnieją i dają realne szanse dalszego rozwoju dla każdego przedsiębiorcy, jak i osoby, która zamierza założyć własną działalność gospodarczą. Dlatego też, Gmina Rudziniec wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom w obszarze informacji o funduszach pomocowych opracowała kolejny zestaw informacji, który został podzielony na części dedykowane danemu kręgowi potencjalnych Wnioskodawców, programowi, czy też konkretnemu narzędziu wsparcia.

  Dla Państwa śledzimy bieżące informacje, jakie pojawiają się w tym obszarze i będziemy je publikować zarówno na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudziniec w zakładce poświęconej funduszom unijnym, jak również na naszym funpagu na Facebooku.

 

W okresie od 18.09.2016 r. do 01.10.2016 r. uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Rudzińcu realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego do Międzyzdrojów na tzw. „zieloną szkołę”

>>informacja<<

 

Z radością informujemy, iż od września do grudnia 2016 r.  uczniowie kl. III szkół podstawowych Gminy Rudziniec będą brać udział w projekcie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać” o nazwie PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ – NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC, współfinansowanym  ze  środków  Gminy  Rudziniec  i  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VI szkół podstawowych województwa śląskiego i opolskiego do udziału w międzywojewódzkim konkursie przyrodniczym

Piękno Nadleśnictwa Rudziniec:

ZASOBY WODNE

>>PLAKAT<<

>>regulamin<<

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV - VI szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie literacko - artystycznym

MAGICZNY ŚWIAT ZABAWEK:

O ŚRODOWISKO NATURALNE DBAMY,

NA POMOC ZIEMI Z SUPERMISIEM WYRUSZAMY

 

>>PLAKAT<<

>>regulamin<<

 

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się 28 sierpnia w Bojszowie.

>>GALERIA<<