info

W dniu 15 maja 2019 r. Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs z poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – fotowoltaika.

Projekt pod nazwą „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim” złożony przez Gminę Rudziniec wspólnie z Gminą Pyskowice, Gminą Toszek, Gmina Wielowieś oraz Gminą Gierałtowice pełniącą rolę partnera wiodącego niestety nie uzyskał dofinansowania.

zyczenia
zyczenia
info

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od 23 maja od godz. 22:00, do 27 maja do godz. 16:00. Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego. Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany w trakcie konferencji bliskowschodniej i Światowych Dni Młodzieży.

ostrzezenie

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: SILNY DESZCZ Z BURZAMI od godz. 10:35 dnia 23.05.2019 do godz. 18:00 dnia 23.05.2019

>>>INFORMACJA <<<

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Industriada 2019 - występ Zespołu Pieśni i Tańca "Komes"” złożona przez Ośrodek Edukacyjno - Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo - Parkowy ul. Gliwicka 46, 44-171 Pławniowice.

>>informacja<<

 

info

 

Ze względów organizacyjnych prosi się rodziców/opiekunów o potwierdzenie woli skorzystania z dyżuru w konkretnym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do 19 czerwca 2019 r.

>>informacja<<