info 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lipca 2018 r., o godz. 12.00 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67

>>obwieszczenie<<

 

 

info Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym 2018 r. do pobrania >>tutaj<<
plakat Jeśli znajdziesz kolonię kotów, najlepszym rozwiązaniem jest odłowić je do sterylizacji, ewentualnie wyleczyć i wypuścić w miejsce, gdzie dotychczas żyły i dostarczać im codziennie jedzenie i wodę.

zawiadomienie
plakat

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o czerwcowych badaniach rolniczych.

>>plakat<<

info

W związku z ogłoszonym 28 maja 2018 r. konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

W okresie od 30.05.2018 do 18.06.2018r uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej w Bycinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego do Łeby i Darłówka na tzw. „Zieloną Szkołę”

>>Treść ogłoszenia<<