O aktualnym etapie prac nad nową perspektywą UE, o konieczności zachowania instrumentu ZIT/RIT w dotychczasowej formule i podziale środków pomiędzy krajowe a regionalne programy operacyjnie w perspektywie 2021-2027 rozmawiali samorządowcy w Częstochowie.

 

Wójt Gminy Rudziniec zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup pojazdów pożarniczych !

 

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

>>informacja<<

 

Ponad 50 lat temu, wybrali Siebie na dobre i na złe, obiecali sobie miłość, szacunek i to, że będą razem w zdrowiu i chorobie, bogactwie i biedzie. Dotrzymali słowa, za co zostali odznaczeni medalem.

Okazją do wspomnień był dzień 24 października 2019 r., w którym uroczyście obchodzono Złote Gody w gminie Rudziniec.