info
plakat Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie zaprasza uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologiczno - Artystycznego Magiczny Świat Zabawek - LOGO OBROŃCÓW ZIEMI PROJEKTUJEMY, BO NASZĄ PLANETĘ SZANUJEMY!

plakat Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie we współpracy z Nadleśnictwem Rudziniec zaprasza uczniów klas IV - VI szkół podstawowych województwa śląskiego do wzięcia udziału w III Międzywojewódzkim Konkursie Przyrodniczym Piękno Nadleśnictwa Rudziniec - PTAKI.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 20 września 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Aktywny Wypoczynek - alternatywą dla komputera” złożona przez Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON.

>>informacja<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 września 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pokaz gotowości bojowej podczas obchodów jubileuszu istnienia Szkoły Podstawowej w Poniszowicach” złożona przez OSP w Słupsku.

>>informacja<<

 

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego - POWIAT GLIWICKI zjawiska: SILNY WIATR od godz. 10:00 dnia 24.09.2018 do godz. 18:00 dnia 24.09.2018

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 24<<<

info

Zawiadamia się, że w dniu 10 października 2018 r., godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.