info

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zaprasza na kurs chemizacyjny.

>>szczegóły<<

info

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

info

Szanowni Państwo,

z upoważnienia Pani Ewy Brożek Dyrektora Oddziału ZUS w Zabrzu uprzejmie informujemy, że w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu, przy ul. Szczęść Boże 18 będą pełnili dyżury pracownicy Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach.

Zimowe utrzymanie dróg - informacje

Zima 1

Zima 2

 

Przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Bojszów, Łącza i Rudno, spowodowana awarią.

Na bieżąco będziemy informować na stronie http://zb.rudziniec.pl/?cat=13

info

Informujemy, iż z dniem 31 stycznia 2019 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018 i wniesienia opłaty (rata I) za korzystanie z zezwoleń w roku 2019.

>>szczegółowe informacje<<

>>wzór oświadczenia za rok 2018<<