info

Zawiadamia się, iż w dniu 15 marca 2018 r., o godz. 16.30 odbędzie się L Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info Informacja dla mieszkańców i wczasowiczów sołectwa Niewiesze
info
plakat

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Sołtysów i Rad Sołeckich.

>>życzenia<<

info

Zawiadamia się, że w dniu 8 marca 2018 r., godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

plakat Wspólny cennik dla biletów dobowych, tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. Przed nami kolejny etap komunikacyjnej rewolucji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 kwietnia. Ale warto już teraz przygotować się na wejście ich w życie, zwłaszcza planując zakup kolejnych biletów okresowych.