info

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie krajowe RENEGADE – SAREX 18/II.

info

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na obszarze Gminy Rudziniec".

>>informacja<<

info
plakat

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wszawicy.

>>plakat<<

>>broszura<<

info

Główny Inspektorat Sanitarny wydał broszurę dotyczącą zatrucia grzybami.

>>broszura<<

 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozowych.

>>> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018<<<

>>Wyjaśnienia do zapytania<<

 

W związku z informacją przekazaną przez koła łowieckie działające na terenie Gminy Rudziniec, Urząd Gminy podaje plan polowań zbiorowych z prośbą o zapoznanie się i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie polowań.