plakat pomoc bezdomnym w okresie zimowym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 172

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<

miniatura ARiMR

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

Plakat o antybiotykach

Ogłoszenie o treningu sprawności syren alarmowych

Zdjęcie wozu strażackiego w Słupsku Za kwotę 200.000 zł  z budżetu Gminy Rudziniec został zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Słupsko.

Zapytanie ofertowe Świadczenie usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na obszarze Gminy Rudziniec

>>> ZAPYTANIE OFERTOWE <<<