UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Poniżej przedstawiamy przykład przysyłanej do przedsiębiorców korespondencji

>>>>>POBIERZ<<<<<

KOMUNIKAT CEIDG

Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż z dniem 1 maja 2012r. zmieniają się dane niezbędne do wystawienia faktury VAT/rachunku z dotychczasowych na:

Gmina Rudziniec

ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

NIP: 969-160-55-54

Prosimy o uwzględnienie przedstawionych powyżej zmian we wszystkich dokumentach księgowych wystawianych dla Urzędu Gminy Rudziniec od dnia 1 maja 2012r.

Tabliczki adresowe domu
W związku z pytaniami właścicieli nieruchomości dotyczących sposobu oznaczenia
budynku tablicą adresową oraz brakiem szczegółowych przepisów w tej materii
informujemy,że Urząd Gminy wychodząc naprzeciw mieszkańcom w dążeniu do
ujednolicenia oznakowania nieruchomości na terenie gminy Rudziniec rekomenduje
następujące zasady umieszczania i wzory tablic:
1. Tablice adresowe należy umieszczać na ścianach budynków, na wysokości 2,5 do
3,0 metrów od poziomu chodnika;
2. Tablice adresowe należy umieszczać w miejscu widocznym od strony ulicy, od której
nadany został numer porządkowy, najlepiej w rejonie wejścia głównego;
3. W przypadku budynków o fasadach dłuższych niż 50 metrów, należy umieszczać
dwie tablice – na początku i na końcu fasady budynku;
4. Na wolnostojących budynkach jedno lub wielorodzinnych o fasadach krótszych niŜ
50 metrów tablice adresowe powinne zostać zamontowane w naroŜniku budynku,
który jest najlepiej widoczny od strony ulicy. W miarę możliwości tablice adresowe
powinny sąsiadować z fasadą budynku, w której są umieszczone wejścia;
5. Powierzchnia wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklam w odległości 1,2
metra od jej krawędzi;
6. Wielkość tablicy powinna być uzależniona od wielkości budynku, jego odległości i
szerokości ulicy;
- wielkość tablicy: 20 -25 cm x 25-30 cm (wys x dł); kształt prostokąta,
- nośnik: blacha lub materiał trwały o grubości min 1,0 mm,
- tło tablicy: niebieski (RAL 5017 lub zbliżony),
- napisy i obrzeże tablicy: białe (płaskie lub tłoczone),
- wielkość czcionek: numer porządkowy 10 - 15 cm, nazwa ulicy 3 – 5 cm,
- numer porządkowy w centralnej części tablicy,
- nazwa ulicy: w dolnej części tablicy według wzoru ul. Gliwicka,
- sposób wykonania tła, napisów i lica tablicy: technologia zapewniająca trwałość i
odporność na działanie czynników zewnętrznych, w szczególności atmosferycznych:
trwałość i odporność porównywalna z tablicami rejestracyjnymi pojazdów.
Podkreślić należy, że wzór tablic nie jest obowiązkowy. Jednak w
miejscowościach o jednolitym, czytelnym oznakowaniu nieruchomości obserwuje
się pewien ład i porządek oraz łatwość odnalezienia adresata.

Gmina Rudziniec została wyróżniona, bowiem Szkoła Podstawowa w Rudnie została zaproszona przez Rzecznika Praw Dziecka do współpracy przy organizacji katowickiej konferencji. Co więcej, rudnowskie dzieci dały w Katowicach (przed liczną widownią) pokaz swoich zdolności aktorskich. Pod opieką Pani Dyrektor Ewy Dohrmann i Pani Małgorzaty Prochoty przygotowały przedstawienie zatytułowane „Z Korczakiem w tle”, inspirowane powieścią „Król Maciuś Pierwszy”. Ich pokaz artystyczny napawa nas wszystkich dumą, ponieważ występując przed Rzecznikiem i innymi znakomitymi gośćmi, reprezentowały nie tylko imię szkoły, ale i całej Gminy Rudziniec. Cieszymy się, że dziecin z Rudna, choć mają jeszcze niewiele lat, to w tak dojrzały sposób potrafią rozmawiać na „poważne tematy”, mają bogate przemyślenia, którymi dzielą się z innymi. Przypomnieli oni wszystkim, że dzieci, mają swoje prawa, które dorośli powinni respektować. W wzruszający sposób dali wyraz postulatom „Starego Doktora” – pokazali, że dziecko jest człowiekiem. Można by rzecz: ich występ był kwintesencją creda pedagogicznego Wielkiego Obrońcy Praw Dzieci.

Po raz kolejny Rzecznik Praw Dziecka udowodnił swoją sympatię dla Szkoły Podstawowej w Rudnie i Gminy Rudziniec, zapraszając dzieci do Warszawy na uroczystą inaugurację Roku Korczakowskiego 18 stycznia 2012 r. Dwadzieścioro czworo dzieci pod opieką Pani Dyrektor Ewy Dohrmann, Pani Małgorzaty Prochoty, Małgorzaty Mamok-Migurskiej i Bożeny Kaczmarczyk, wraz z pracownikiem Gminy Rudziniec Inspektotem ds Oświaty - Panią Brygidą Gomolla w zastępstwie Wójta Gminy Rudziniec Pana Krzysztofa Obrzuta oraz Wicedyrektorem Gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach , Panią Elwirą Barańską-Szczerbą, o trzeciej nad ranem wyruszyło autokarem z Rudna, by kilka godzin później cała Warszawa usłyszała o Gminie Rudziniec... czytaj cały artykuł