info

Zawiadamia się, że w dniu 8 marca 2018 r., godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

plakat Wspólny cennik dla biletów dobowych, tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. Przed nami kolejny etap komunikacyjnej rewolucji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 kwietnia. Ale warto już teraz przygotować się na wejście ich w życie, zwłaszcza planując zakup kolejnych biletów okresowych.

info

Wywóz odbędzie się w godz. 6:00-22:00 Prosimy, aby odpady wystawić do godz. 6:00 w dniu wywozu.

>>harmonogram<<

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: SILNY MRÓZ od godz. 22.00 dnia 02.03.2018 r. do godz. 10.00 dnia 03.03.2018 r. 

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 26 <<<

 

info

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Rudziniec informuje, że dnia 22 marca 2018 r. o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rudziniec odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec.

>>porządek obrad<<

 

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: SILNY MRÓZ  od godz. 14:30 dnia 28.02.2018 do godz. 10:00 dnia 02.03.2018

>>ZMIANA OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO NR 24<<