Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku, 15 lutego, można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. Warto się pospieszyć, tym bardziej że można otrzymać wsparcie w wysokości nawet pół miliona złotych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 35

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<

Wójt Gminy Rudziniec przypomina wszystkim mieszkańcom o ustawowym BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

>>ulotka<<

 

Właściciel proszony o kontakt i odbiór kamery z Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Kamera była zawieszona nielegalnie na słupie w miejscowości Słupsko. Właściciel słupa Tauron zdemontował kamerę i przekazał do Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Jeżeli nikt się nie zgłosi po odbiór kamery do 26 lutego 2021r. to kamera zostanie zutylizowana.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 33

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<

ARiMR wypłaca dofinansowanie do zakupu komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych. W ciągu zaledwie kilku dni na konta bankowe rolników trafiło blisko 40 milionów złotych.

8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych.