Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wynosiło 5 656,51 zł.

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

Ogłoszenie konkursu ofert na kontynuację w roku 2021 programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec

Ogłoszenie konkursu ofert na kontynuację w roku 2021 programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec

Wójt Gminy Rudziniec wraz z Ośrodkiem Szkolenia Krzempek zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z maszyn budowlanych

>>więcej<<

Od 22.02.2021r.  dla klubów uprawiających sport w ramach współzawodnictwa  sportowego prowadzanego przez odpowiedni związek sportowy.

 Logo IMGW

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: opady marznące od 00:00/17.02 do 11:00/17.02.2021

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 38 <<<