Od 1 sierpnia 2019r. w Gminie Rudziniec  będą obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów segregowanych. W związku z tym od 16 lipca pracownicy Urzędu Gminy będą doręczać właścicielom nieruchomości zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za odpady segregowane, zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności.

W załączeniu udostępniamy do pobrania "Wniosek o szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego"

 

 

W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego w Bycinie w dniach od 5 lipca od godz. 8:30 do 11 lipca do godz. 23:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu autobusów.

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:

- "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

>>wyniki<<

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 czerwca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Nagłośnienie festynu kościelnego w Bycinie"” złożona przez Parafię Misjonarzy Klaretynów pw. św. Marcina bpa w Paczynie.

>>informacja<<