Wójt Gminy Rudziniec informuje, że inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w najbliższych dniach przeprowadzi lustracje gospodarstw rolnych mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Wizyty w gospodarstwach nie mają na celu karania i nakładania mandatów, lecz będą miały charakter prewencyjny czyli mają pokazywać przede wszystkim  występujące zagrożenia i nieprawidłowości.

Po tej kontroli inspektor PIP poinformuje Radę Gminy i Sołtysów na sesji o wynikach lustracji.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, 4x4 uterenowionego. Komplet wzorów jak i formularzy oraz oryginał zatwierdzonej specyfikacji do pobrania.

Zapytanie ofertowe - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bycina

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 06 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: "TURNIEJ OLDBOJÓW O PUCHAR WÓJTA GMINT RUDZINIEC" złożona przez Klub Sportowy Orły Bojszów reprezentowaną przez Mateusza Frejno-prezesa

>>informacja<<

 

Od 14 grudnia 2019r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy Unii Europejskiej (UE) w zakresie zdrowia roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031 >>więcej

 

Mając na uwadze działania prowadzone w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń zachęcamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez Państwowy Instytut Weterynaryjny.

>>ULOTKA<<

>>INFORMACJE NA STRONIE WWW<<

 

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że należy dokonywać podłączeń nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudziniec.
Prace mogą zostać  wykonane wyłącznie  pod nadzorem  ZBGKiM w Rudzińcu.
Tel. kontaktowy : 32 338-67-43

Procedura podłączenia nieruchomość do sieci kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej