Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 144

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<

 

 

Nasz klub ma coś również dla najmłodszych, dorosłych i seniorów 50+! 🤸‍♀️🧘🏻 Warsztaty przywracające sprawność fizyczną, a także wzmocnienie organizmu, dzięki zestawom ćwiczeń dostosowanych do każdych grup wiekowych, uwzględniających potrzeby indywidualne, każdego z uczestników!

 

Pomoc finansowa może być udzielona na wniosek poszkodowanego.
Szkody w budynkach mieszkalnych należy w należy zgłaszać w Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 324000770 lub w Urzędzie Gminy tel. 324000723
Zasady udzielania pomocy są ścisłe określone przepisami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych


Zasady ogólne
Zasady udzielania pomocy do 6000 zł
Zasady udzielania pomocy powyżej 6000 zł

 

Szkodę zgłaszamy w Urzędzie Gminy -Referat Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 32 4000783

Należy podać imię i nazwisko właściciela pola/uprawy/ telefon i w miarę możliwości adres mailowy.

Na wskazany adres zostanie wysłany wniosek szkodowy.

Członkowie komisji skontaktują się telefonicznie i uzgodnią termin wizji lokalnej.

>>wniosek do pobrania<<

 

Informacje i regulamin konkursu