Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

               >>więcej<<

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach serdecznie zaprasza na bezpłatne, ogólnodostępne zajęcia skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Rudziniec w wieku 50+ zainteresowanych ciekawym i pożytecznym spędzaniem wolnego czasu.


Spotkania pod wspólną nazwą Klub 50+ odbywają się w następujących sołectwach:
- Pławniowice, sala OSP – poniedziałek 17.00-20.00
- Rudno, salka na boisku sportowym – wtorek 16.00-19.00
- Taciszów, salka sołecka – wtorek 16.00-19.00
- Rudziniec, salka OPS na boisku sportowym – środa 17.00-20.00


Spotkania dla młodzieży organizowane są w Rudzińcu w salce OPS na boisku sportowym w każdy piątek 17.00-21.00.
Z uwagi na różnorodność zajęć, sporadycznie daty lub godziny mogą ulec zmianie. Na bieżąco ustalane jest to z uczestnikami.


Szczegółowe informacje udzielane są pod nr 32 4000 771

Logo OPS Rudziniec

 

Ogłoszenie

 

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

 

Oświadczenie ucznia, który osiągnął pełnoletność

 

Koronawirus. Decyzja należy do Nas! Ale ta decyzja ma wpływ na Nas wszystkich.

Poziom zaszczepienia w Gminie Rudziniec to 47,3%

https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/poziomwyszczepienia

Dzienne statystyki: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Koronawirus informacje i zalecenia;  https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 października 2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Koncert poetycko-refleksyjny - Wielki Polak - Kardynał Stefan Wyszyński"

>>informacja<<

informacja skanowana

Zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach!

 oferta zajęć - GOK