Zapytanie ofertowe Świadczenie usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na obszarze Gminy Rudziniec

>>> WYNIKI <<<

Diagnoza oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rudziniec - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 02 grudnia do 10 grudnia 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy i strategii lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudziniec na lata 2022-2032.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/686760/gmina-rudziniec-mieszkancy-2021.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.

ankieta

Logo e-toll Od 1 grudnia zlikwidowane są szlabany na państwowych autostradach. Przejazd aut osobowych i motocykli odcinkami A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica nie będzie wymagał zatrzymywania się.

info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej

Termin realizacji zadania: 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

>>ogłoszenie<<

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin realizacji zadania: 01.01.2022r. - 30.06.2022r.

>>ogłoszenie<<

Zmiana Organizacji pracy WYMIARU PODATKÓW w Referacie Podatków i Opłat

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, następuje zmiana organizacji pracy Referatu Podatków i Opłat w zakresie wymiaru podatków.

Z dniem 01.12.2021r. wprowadza się następujące godziny przyjmowania stron, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty:
- poniedziałek, środa, piątek godz. 7:30 – 12:00
- wtorek godz. 12:00 – 15:30
- czwartek godz. 12:00 – 17:30

 

tel.: 32 4000 736

 

odpady Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych