Z dniem 7 listopada 2021 roku, zostaną wdrożone zmiany w dowodach osobistych.
Nowe dowody będą posiadały odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego (w tym również pobranie odcisków palców) oraz odbiór dowodu osobistego, wymagać będzie osobistej wizyty w urzędzie.
Pobieranie odcisków palców jest obowiązkowe od ukończenia przez obywatela 12 lat.
 
Ulotka na temat nowego dowodu osobistego

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony internetowej cmentarza komunalnego w Rudzińcu.

Umożliwia ona odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza.

https://rudziniec.grobonet.com/

Miło nam poinformować, że Gmina Rudziniec  znalazła się na opublikowanej liście  I edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach programu rządowego Polski Ład.

Kwota 8 milionów 550 tysięcy złotych  przeznaczona  będzie na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy i Wymianę rur wodociągowych cementowo-azbestowych.  

 Wartość dofinansowania dla Gminy Rudziniec

 

Gmina Rudziniec składała 3 wnioski.

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy

SUW w Niewieszy stanowi strategiczny element systemu dostarczania wody dla  miejscowości: Niewiesze, Łany, Poniszowice, Słupsko, Niekarmia, Bycina. Awaryjnie  woda z SUW Niewiesze może być dostarczana do SUW Rudziniec i miejscowości Rudziniec, Łącza, Rudno i Bojszów.

Inwestycja obejmuje przebudowę: budynku SUW, odstojnika popłuczyn i ogrodzenia, rurociągów wody surowej i uzdatnionej oraz kanalizacji, linii kablowych zasilających, sterowniczych i pomiarowych,  

- rozbiórkę bud. gospodarczego, montaż agregatu prądotwórczego,

- budowę magazynów wody, neutralizatora ścieków, szamba, studni spustowej osadu, miejsca na odpady,  oświetlenia

- przebudowę i rozbudowę dróg wewnętrznych, chodników i opasek wokół obiektów

Całkowita wartość inwestycji: 4’000’000 zł; Dofinansowanie: 3’800’000 zł; Kwota udziału własnego: 200’000 zł.

2. Wymiana rur wodociągowych cementowo-azbestowych

Projekt dotyczy wymiany istniejącej sieci wodociągowej cementowo-azbestowej o sumarycznej długości 8136 mb na sieć wykonaną z rur z tworzywa PE w miejscowości Niewiesze, Łany i Pławniowice.

Całkowita wartość inwestycji: 5’000’000 zł; Dofinansowanie: 4’750’000 zł ; Kwota udziału własnego: 250’000 zł.

 

3. Gmina składała trzeci projekt Budowa Centrum Usług Opiekuńczych w Rudzińcu, ale nie otrzymała w tym naborze dofinansowania, będziemy ponawiać ten wniosek w kolejnym naborze. Projekt dotyczy budowy dziennego domu pobytu dla osób starszych wraz z  biblioteką . Wartość inwestycji to około 10 milionów złotych.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

               >>więcej<<

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach serdecznie zaprasza na bezpłatne, ogólnodostępne zajęcia skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Rudziniec w wieku 50+ zainteresowanych ciekawym i pożytecznym spędzaniem wolnego czasu.


Spotkania pod wspólną nazwą Klub 50+ odbywają się w następujących sołectwach:
- Pławniowice, sala OSP – poniedziałek 17.00-20.00
- Rudno, salka na boisku sportowym – wtorek 16.00-19.00
- Taciszów, salka sołecka – wtorek 16.00-19.00
- Rudziniec, salka OPS na boisku sportowym – środa 17.00-20.00


Spotkania dla młodzieży organizowane są w Rudzińcu w salce OPS na boisku sportowym w każdy piątek 17.00-21.00.
Z uwagi na różnorodność zajęć, sporadycznie daty lub godziny mogą ulec zmianie. Na bieżąco ustalane jest to z uczestnikami.


Szczegółowe informacje udzielane są pod nr 32 4000 771

Logo OPS Rudziniec

 

Ogłoszenie

 

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

 

Oświadczenie ucznia, który osiągnął pełnoletność

 

Koronawirus. Decyzja należy do Nas! Ale ta decyzja ma wpływ na Nas wszystkich.

Poziom zaszczepienia w Gminie Rudziniec to 47,3%

https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/poziomwyszczepienia

Dzienne statystyki: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Koronawirus informacje i zalecenia;  https://www.gov.pl/web/koronawirus