W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: :wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w okresie od dnia 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

>>wyniki<<

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z końcem czerwca zamyka 4 nabory wniosków o dofinansowanie. To ostatni moment, żeby ubiegać się o premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw, pomoc klęskową oraz pomoc dla pszczelarzy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że decyzją Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r.

>>informacja<<

 

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Koncert Servi Domini Cantores"

>>informacja<<