INFORMACJA

Informujemy, że ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów osobistych zawierających odcisk palców
w dniu 5 listopada 2021 r. (piątek)
dokonywanie wszelkich czynności dotyczących dowodów osobistych będzie możliwe do godziny 11.00.

Za utrudnienia przepraszamy.
            

info

 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 października 2021 o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

>>Obwieszczenie<<

Poniżej pismo Wód Polskich w tej sprawie.
Na terenie Gminy Rudziniec działa spółka wodna, ale trzeba się do niej zapisać.
Opłaty roczne to 25 zł za pierwszy zadeklarowany hektar gruntu i 10 zł na każdy następny hektar.
Jeżeli ktoś nie chce się zapisać do spółki wodnej to zgodnie z pismem, konserwacja i zapewnienie drożności rowów melioracyjnych należy do właściciela gruntu.

 

pismo Wód Polskich

Plakat koncertu w Rudnie

Z dniem 7 listopada 2021 roku, zostaną wdrożone zmiany w dowodach osobistych.
Nowe dowody będą posiadały odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego (w tym również pobranie odcisków palców) oraz odbiór dowodu osobistego, wymagać będzie osobistej wizyty w urzędzie.
Pobieranie odcisków palców jest obowiązkowe od ukończenia przez obywatela 12 lat.
 
Ulotka na temat nowego dowodu osobistego

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony internetowej cmentarza komunalnego w Rudzińcu.

Umożliwia ona odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza.

https://rudziniec.grobonet.com/

Miło nam poinformować, że Gmina Rudziniec  znalazła się na opublikowanej liście  I edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach programu rządowego Polski Ład.

Kwota 8 milionów 550 tysięcy złotych  przeznaczona  będzie na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy i Wymianę rur wodociągowych cementowo-azbestowych.  

 Wartość dofinansowania dla Gminy Rudziniec

 

Gmina Rudziniec składała 3 wnioski.

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy

SUW w Niewieszy stanowi strategiczny element systemu dostarczania wody dla  miejscowości: Niewiesze, Łany, Poniszowice, Słupsko, Niekarmia, Bycina. Awaryjnie  woda z SUW Niewiesze może być dostarczana do SUW Rudziniec i miejscowości Rudziniec, Łącza, Rudno i Bojszów.

Inwestycja obejmuje przebudowę: budynku SUW, odstojnika popłuczyn i ogrodzenia, rurociągów wody surowej i uzdatnionej oraz kanalizacji, linii kablowych zasilających, sterowniczych i pomiarowych,  

- rozbiórkę bud. gospodarczego, montaż agregatu prądotwórczego,

- budowę magazynów wody, neutralizatora ścieków, szamba, studni spustowej osadu, miejsca na odpady,  oświetlenia

- przebudowę i rozbudowę dróg wewnętrznych, chodników i opasek wokół obiektów

Całkowita wartość inwestycji: 4’000’000 zł; Dofinansowanie: 3’800’000 zł; Kwota udziału własnego: 200’000 zł.

2. Wymiana rur wodociągowych cementowo-azbestowych

Projekt dotyczy wymiany istniejącej sieci wodociągowej cementowo-azbestowej o sumarycznej długości 8136 mb na sieć wykonaną z rur z tworzywa PE w miejscowości Niewiesze, Łany i Pławniowice.

Całkowita wartość inwestycji: 5’000’000 zł; Dofinansowanie: 4’750’000 zł ; Kwota udziału własnego: 250’000 zł.

 

3. Gmina składała trzeci projekt Budowa Centrum Usług Opiekuńczych w Rudzińcu, ale nie otrzymała w tym naborze dofinansowania, będziemy ponawiać ten wniosek w kolejnym naborze. Projekt dotyczy budowy dziennego domu pobytu dla osób starszych wraz z  biblioteką . Wartość inwestycji to około 10 milionów złotych.